Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim

Nasza Biblioteka bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim”. Celem projektu jest, m.in.: rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych (dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych) do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie. W ramach projektu zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych w grupie wiekowej 10-14 lat lub 15-18 lat. Przewidzianych jest 15 dwugodzinnych (2 x 45 min) spotkań na platformie Teams lub Zoom. Pierwsze zajęcia już w styczniu 2021 r. (szczegółowy harmonogram po zebraniu grupy). 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Zachęcamy do kontaktu!