Opowieści z Jedwabnego Szlaku

 

 

Zapraszamy na fascynujące opowieści ZBYSZKA PAWLAKA o krajach Jedwabnego Szlaku. Na spotkaniu możliwość zakupienia książki Wschodnie DNA o różnicach kultu-rowych między Wschodem i Zachodem.

Zbyszek Pawlak, znawca Wschodu, ponad 10 lat mieszkał w Azji Środkowej i od 25 lat podróżuje po krajach Jedwabnego Szlaku, niejednokrotnie udając się do miejsc wysokie-go ryzyka. Co widział, doświadczył i słyszał na Wschodzie opowiada zachodnim słucha-czom, by przybliżyć im piękno odmiennej kultury oraz podzielić się lekcjami z życia na Wschodzie. Autor książek, członek Królewskiego Towarzystwa Spraw Azjatyckich w Lon-dynie, współautor projektu biznesowego Wschodnie DNA w Zachodnim Biznesie, mówca akademicki i szkoleniowiec.

„Podróżować będziemy przez futurystyczną stolicę Kazachstanu, góry Tien-szan Kirgi-stanu, pustynię Turkmenistanu oraz prahistoryczną architekturę Uzbekistanu. Wszystko to w upałach południa i mrozach północy. Poznamy regionalną kuchnię, problemy co-dziennego życia oraz przemieszaną kulturę Wschodu i Zachodu.”

Więcej opowieści Zbyszka Pawlaka w RadiuRAM, we Wrocławiu - Lata spędzone w Azji Środkowej uczyniły naszego przewodnika ekspertem od Nowego Jedwabnego Szlaku. Z tej wiedzy skorzystaliśmy: https://www.radioram.pl/articles/view/36615/Zbyszek-Pawlak-na-Jedwabnym-Szlaku