Komunikat UTW

Zarząd UTW Informuje, że z dniem 11 maja 2021 roku wznawiamy dyżury w biurze UTW w Olsztynku, które przeniesiono do Sali konferencyjnej Olsztyneckiej Wieży Ciśnień (wejście z parkingu od strony cmentarza). Biuro będzie czynne we wtorki w godzinach 10.00 – 12.00.

Prosimy o uzupełnienie składek semestralnych. Wpłaty można dokonać w kasie UTW lub bezpośrednio na konto nr: 13 1090 2590 0000 0001 3604 9635 z dopiskiem „składka semestralna”.

Mamy nadzieję, że stopniowe znoszenie czy łagodzenie rygorów sanitarnych oraz możliwość zaszczepienia się będzie przesłanką, aby w Naszym UTW odbyć przewidziane w Statucie Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze i wznowić działalność dydaktyczną Stowarzyszenia oraz pracę w sekcjach zainteresowań

 

Z nadzieją na normalne funkcjonowanie

                                                                                  Zarząd UTW w Olsztynku