Gra miejska "Bez wzniosłości o niepodległości"

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku wspólnie z Multimedialnym Muzeum Obozu Jenieckego Stalag IB i Historii Olsztynka organizuje grę miejską pn. „Bez wzniosłości o niepodległości”. 

Gra skierowana jest do szkół podstawowych z miasta i gminy Olsztynek. 17 października zespoły reprezentujące daną szkołę bedę odwiedzać wskazane punkty na terenie Olsztynka. Będą rozwiązywać zagadki i wykonywać zadania o tematyce niepodległościowej. 

Zapraszamy szkoły do zgłoszenia 5-6 osobowej grupy (7-8 klasa) reprezentującej szkołę (grupa musi posiadać opiekuna). Zgłoszenia do 15 października do godz. 12.00.

Formularz zgłoszenia, zgoda na udział (podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego) i regulamin w załącznikach poniżej.