Zarządzenie nr 001/01/2015

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku z dn. 15.01.2015
 

Z dniem 15. 01.2015 r. ustalam dla użytkowników indywidualnych oraz instytucji niżej wymienione stawki za korzystanie  z drukarki, ksero i innych urządzeń  oraz kosztów karty bibliotecznej

Wydruki komputerowe :

 1. A4 czarno-białe                                                  0,40 zł

 2. A4 druk kolorowy (tekst, małe obrazki)              0,60 zł

 3. A4 druk zdjęć i ilustracji  (kolor i czarno-białe
    (obejmujące ponad 25% powierzchni - oceny     3,00 zł
    
wielkości powierzchni dokonuje pracownik
   
 w sposób szacunkowy)

 4. Wydruk komputerowy z bibliograficznych
    baz danych własnych i nabytych (format A4)    0,50 zł

5. Skanowanie książek, czasopism
   z oryginału (1 str. oryginału = 1 skan)               0,50 zł

 

Ksero dokumentów:

1. ksero str. A4                                                           0,40 zł

2. ksero zdjęć                                                             1,50 zł

Laminowanie dokumentów:

1. 1 strona                                                                  1,00 zł

 

Pracownik MBP może odmówić skanowania książki czy rocznika oprawnego czasopisma w przypadku słabej oprawy introligatorskiej, wypadających kartek oraz zbiorów wydanych w dużych formatach.

Pracownik MBP może odmówić wykonania wydruku komputerowego w przypadku gdyby zachodziła obawa, że nośnik  z którego ma być sporządzony zawiera wirusy.

Osoby i instytucje ubiegające się o możliwość reprodukowania obiektów ze zbiorów MBP muszą stosować się do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24 z późn. zm.)
 

Karta biblioteczna

 Wydanie nowej karty                                                 5,00 zł

Wydanie duplikatu za kartę zagubioną                       5,00 zł

Wymiana karty zniszczonej (przy zwrocie starej)        2,50zł

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 850

Utworzono dnia: 10.05.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

27.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia

27.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Zarządzenia