Redakcja oraz wydawca:

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynku
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
e-mail: albo@olsztynek.pl
tel. 89 519 27 12

Redaktor naczelny:

Alina Wołodkiewicz 
Dyrektor MBP w Olsztynku


Zgłoszenia reklam w siedzibie redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów i listów oraz nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia sprzecznego z zasadami moralnymi lub prawem. Materiałów nie zamawianych redakcja nie zwraca.

Czasopismo zrzeszone jest w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie.


Punkty dystrybucji:

▪ Kiosk Polpras (ul. Chopina 1B)

▪ Sklep SHP Nr 1 (ul. Niepodległości 21)

▪ Sklep SHP Nr 6 (ul. Kamienna 4)

▪ Sklep SHP Nr 8 (ul. Akacjowa 8)

▪ Sklep SHP Nr 14 (ul. Mrongowiusza - sklep ogólnoprzemysłowy)

▪ Delikatesy Centrum (ul. Mrongowiusza 30)

▪ Sklep w Waplewie (J. Kałapus)

▪ Top Market (ul. Warszawska 6)

▪ Carrefour Express (ul. Kościuszki 4)

▪ Miejska Biblioteka (ul. Ratusz 1)